Šta je diskalkulija?

Šta je diskalkulija?

ŠTA JE TO DISKALKULIJA ?

 

Diskalkulija je teškoća u formiranju matematičkih pojmova i usvajanju matematičkih relacija i operacija. Nekada se javlja  uz disgrafiju i disleksiju. O razvojnoj diskalkuliji govorimo  u slučaju da se teškoće formiraju vrlo rano a manifestuju se čim se počne sa matematičkim operacijama.

Teškoće u usvajanju matematike manifestuju se kao lake, umerene i teške. U zavisnosti od stepena govorimo o poptunoj ili delimičnoj nesposobnosti za rad sa matematičkim pojmovima. Delimičan poremećaj procesa usvajanja matematičkih pojmova, se može javljivati u svim ili samo određenim područjima matematike. U tom slučaju dete je slabije od svojih vršnjaka kada je ovaj predmet u pitanju. Pored diskalkulije takodje razlikujemo i akalkuliju.

Akalkulija je pojam koji označava  totalnu nesposobnost usvajanja gradiva iz matematike,. Takva nesposobnost se javlja kod odraslih kao posledica moždanog udara.

 

Smatra se da oko 6% ljudi ima diskalkuliju.

 

Simptomi diskalkulije:

 

Kod deteta s diskalkulijom mogu se uočiti neki od sledećih simptoma:

- zamenjuje brojeve pri čitanju, pisanju i računanju – parafazične substitucije. Ove zamene  brojeva su moguće čak i kad dete koristi digitron.

- slabo pamti brojeve u nizu, formule,

- vizuelne greške + se čita kao -,

- greške koje se ogledaju u ogledalskom pisanju brojeva ili znakova,

-dete je sporo čak i kada izvodi neke elementarne računske radnje

- koristi prste za brojanje

-ne može sa sigurnošću odrediti koji je broj veći, a koji manji

-dete ima lošu prostornu i vremensku organizaciju

-Teškoće u proveri zadataka,logici,planiranju…

- Ponavlja broj ili radnju vise puta ( ako je u prvom primeru bio znak + dete će sabirati u svim rezultatima dalje ), to su perseveracije ili pogreške zaglavljivanja.

-teško pamti  raspored i redosled

-slabo pamćenje sportskih pravila,

-slabo razlikuje ili ne razlikuje  levo i desno

-teškoće u memorisanju svog broja telefona ( ako je izgovoren ili zapisan drugačije )

-Teškoće pri gledanju na sat

-teškoće praćenja rezultata u igrama…

Naravno neće svako dete imati sve ove simptome i neće svako imati isti stepen i oblik diskalkulije. Kao što vidimo neki od navedenih simptoma se mogu sresti i u disleksiji i disgrafiji.

 

Postoje različiti tipovi / oblici diskalkulije:

 

Verbalna – dete teško usvaja matematičke izraze, odnosno matematičku terminologiju.

Praktognostička - poremećaj  sposobnosti manipulisanja sa  stvarnim ili nacrtanim objektima.

Leksička– poremećaj sposobnosti čitanja matematičkih simbola i njihovih kombinacija  ( zamena brojeva sličnih po izgledu; ogledalsko čitanje i pisanje dvocifrenih brojeva.

Grafička– poremećaj sposobnosti pisanja matematičkih simbola. Pisanje brojeva u suprotnom smeru; izostavljanje, premeštanje ili dodavanje brojeva, pogrešno pisanje znakova;

Ideognostička – poremećaj sposobnosti razumevanja matematičkih pojmova i računanja u sebi.

Operacijska (anaritmetrija) – poremećaj sposobnosti izvođenja računskih radnji. Greške se ogledaju u zamenjivanju jedne računske radnje nekom drugom.

 

Diskalkulija i disleksija

Neka Istraživanja pokazuju da 40 do 50% osoba sa disleksijom ne pokazuju znakove diskalkulije.  Njihovi rezultati su jednaki kao rezultati druge dece u matematici, a oko 10% njih ima i čak bolje rezultate.

Preostalih 50-60% imaju poteškoće s matematikom. To ne iznenađuje, teškoće u dekodiranja pisane reči mogu da se prenesu u dekodiranje matematičke notacije i simbola.

Za neke disleksičare, međutim, poteškoće mogu proizaći iz problema s jezikom jer se može desiti da ne razumeju tekst pa ni šta se od njih želi u odredjenom zadatku.

Da rezimiramo, diskalkulia i disleksija se mogu  pojaviti zajedno ali i nezavisno jedna od druge. ‚Tretman  diskalkulije će ostati u osnovi isti bez obzira da li su ova dva problema povezana ili odvojena.

 

Tretman diskalkulije podrazumeva:


vežbe reedukacije psihomotorike ( lateralizacije i orijentacije u prostoru gore-dole, levo -desno  )  usavršavanje pojmovnog mišljenja, imenovanje predmeta, pojava, brojeva, slova, prepoznavanje predmeta i pojava, matematičke igre ( pisanje brojeva po redu, nabrajanje po  redu unapred i unazad, nabrajanje svakog drugog ili trećeg broja …),usvajanje pojmova količine ( veći, manji ) …

Naravno kao i kod disleksije i kod diskalkulije svako dete je slučaj za sebe. Tokom rada sa njim treba ga posmatrati i preispitivati i tražiti način rada koji mu najviše imponuje.  Svako ko radi sa decom mora da bude kreativan u ispitivanju i traženju najoptimalnije metode koja odgovara svakom detetu ponaosob. Zato se sa svakim detetom i radi individualno.

Izuzetno je važno pohvaliti dete i za trud i za postignute rezultate. Rad podrazumeva svakodnevnu aktivnost po nekoliko puta na dan ali ne previše dugo jer deca ne mogu toliko da zadrže pažnju.

Ono što je važno je da dete mora prvo da razume, shvati odnose medju pojmovima i brojevima i tek onda da računa.
Ne treba izbegavati raditi sa prstima jer to može biti vrlo korisno.
Teškoće sa kojima se ova deca sreću su uglavnom prevashodno vezane za , usvajanje pojmova količine, računanje, brojenje unazad, uporedjivanje brojeva , tablice množenja…Poput disleksije i disgrafije izuzetno je teška i zahteva konstatan rad zato je neophodna pomoć, koordinacija i saradnja roditelja, defektologa i  učitelja.

Jedan komentar

  1. Zorica Jovanovic

    Odlican tekst Ivana.
    Upravo radim sa devojčicom od 8 godina sa problemom u računskim operacijama ili sa diskalkulijom.
    Dete ide u drugi razred,nema probleme sa čitanjem i pisanjem,naprotiv ,jako lepo i čita i piše.
    Problem je postojao očigledno i ranije ali je učiteljica posavetovala majku da se obrati stručnjaku,defektologu/ logopedu tek kada su u skoli počeli nakon tablice množenja da rade deljenje.Do tada je bilo poteskoća ali su se nadali da će ih vremenom savladati sama uz pomoć rada u skoli i kod kuċe.Kod učenja tablice množenja shvataju i učiteljice i mama da dete ima ozbiljan problem i sa sabiranjem i oduzimanjem i brojeva do 10 .Gada mi se obraćaju za pomoć.

Odgovori Zorica Jovanovic Odustani od odgovora

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>