O meni

Diplomirala je na Defektološkom fakultetu u Beogradu 1999. god. i stekla zvanje Diplomirani defektolog surdoaudiolog.

Stručni je saradnik Prvog srpskog društva za disleksiju i Shephard English Language Preparatory Center-a.

Radi sa osobama sa disleksijom, slušno oštećenima uz tretman KSAFA aparatom.