Život u svetu tišine

Život u svetu tišine

Koliko je važna prevencija kada je sprečavanje gluvoće u pitanju, izlišno je i govoriti. Postavlja se pitanje, medjutim, šta se globalno gledano radi na tom planu. U kojoj meri je šira populacija obaveštena, koliko je država uložila pažnje, vremena i novca u tu svrhu. Čini se ipak, da je narod slabo edukovan u tom pogledu.  Mnogo žena kod nas konzumira duvan u toku trudnoće a...

Detaljnije

Velikani sa oštećenim sluhom

Velikani sa oštećenim sluhom

Ludwig van Beethoven – Ludvig van Betoven  (1770-1827) Jedan od najvažnijih  muzičkih stvaralaca sveta.Rodjen je u Bonu u muzičkoj porodici. U ranim dvadesetim godinama kod ovog stvaraoca, počinju da se javljaju prvi znaci gluvoće sa veoma lošom prognozom. Sve to kod njega izaziva veliku psihičku krizu. Bolest oba uha se postepeno pogoršavala tako da uskoro ovaj kompozitor sve slabije...

Detaljnije

Oštećenje sluha

Oštećenje sluha

Problemi sa sluhom                                                                                                     Slušno oštećenje podrazumeva trajno sniženje slušne osetljivoeti na zvuk ili podrazumeva smanjenu sposobnost  percepcije zvučnih draži. Razlikujemo gluve i nagluve osobe. Kod nagluvosti...

Detaljnije