Šta sve može da izazove probleme i teškoće u čitanju,pisanju,učenju i školskim aktivnostima –Prevazilaženje istih sistemom vežbi ( BIT )

Svakodnevno se srećemo sa sve više dece koja imaju probleme vezane za čitanje,pisanje i školske aktivnosti.To im u velikoj meri otežava praćenje nastave i kvalitet učenja a utiče i na njihovo samopouzanje i sliku koju formiraju o sebi. Ono što znamo je da svako od nas treba nesmetano da koristi četiri veštine ili načina usvajanja odnosno učenja. To su : Vizuelno,vizuelno-motorna,...

Detaljnije