Šta sve može da izazove probleme i teškoće u čitanju,pisanju,učenju i školskim aktivnostima –Prevazilaženje istih sistemom vežbi ( BIT )

Svakodnevno se srećemo sa sve više dece koja imaju probleme vezane za čitanje,pisanje i školske aktivnosti.To im u velikoj meri otežava praćenje nastave i kvalitet učenja a utiče i na njihovo samopouzanje i sliku koju formiraju o sebi. Ono što znamo je da svako od nas treba nesmetano da koristi četiri veštine ili načina usvajanja odnosno učenja. To su : Vizuelno,vizuelno-motorna,...

Detaljnije

Disleksija I Disgrafija – uzroci i znacaj ishrane

Kao što je poznato, naš mozak se sastoji od dve hemisfere izmedju kojih se nalazi splet nerava-Corpus callosum . Upravo on je veoma važan za njihovu dobru povezanost a to je neophodno u procesima čitanja,pisanja,učenja. Corpus calosum je izgradjen je prevashodno od masti, slično kao I mozak (oko 60%). DHA (dokozaheksenska kiselina ) , koja se u većim količinama nalazi u majčinom...

Detaljnije

Problemi sa učenjem ( disleksija,disgrafija,diskalkulija ) I Brain Integration Therapy

Problemi sa učenjem ( disleksija,disgrafija,diskalkulija ) I Brain Integration Therapy

Kako se pristup, rad i rezultati dece sa problemima sa učenjem razlikuju neophodno je uvek tragati I uključivati nove tendencije I metode . Jedan od za nas nepoznatih, a u Americi već dobro znanih metoda je BIT – BRAIN INTEGRATION THERAPY ili kako bi se moglo prevesti tretman moždane integracije koji se praktikuje kroz sistem vežbi. Ovaj tretman razvila je Dianne Craft, Specijalni...

Detaljnije