Problemi sa učenjem ( disleksija,disgrafija,diskalkulija ) I Brain Integration Therapy

Problemi sa učenjem ( disleksija,disgrafija,diskalkulija ) I Brain Integration Therapy

Kako se pristup, rad i rezultati dece sa problemima sa učenjem razlikuju neophodno je uvek tragati I uključivati nove tendencije I metode . Jedan od za nas nepoznatih, a u Americi već dobro znanih metoda je BIT – BRAIN INTEGRATION THERAPY ili kako bi se moglo prevesti tretman moždane integracije koji se praktikuje kroz sistem vežbi.
Ovaj tretman razvila je Dianne Craft, Specijalni pedagog, 1988 godine a uključuje I vežbe Dr Getmana.
U čemu se ogleda posebnost ovog tretmana?
Zašto jedno dete nema problema sa učenjem a drugo se veoma muči. Zašto jedno dete lakše prevazidje problem od drugog. Ključ je veoma često u slaboj vezi izmedju hemisfera I delova mozga.
Najblaži problem je svakako, kako ga je definisala Craftova “Kvar” . Tada govorimo o slučaju gde dete mora da uči više od vršnjaka ali ne zaostaje za njima. U ovom slučaju posbni tretmani ne moraju biti neophodni mada je uvek dobro da dete nauči da čita, piše I ima bolju koncentraciju I paznju kako bi trošio manje energije I sačuvao isti kontinuitet ovih procesa veći deo dana.
Nešto teži oblik srećemo kada govorimo Disfunkciji. U tom slučaju dete mora da uči više od vršanjaka ali i pored toga zaostaje oko godinu dana za njima .Tehnika moždane integracije biće u ovom slučaju potrebna da bi se detetu pomoglo da savlada navedene procese I stigne svoje vršnjake.
Treći I najteži problem je onaj kada govorimo o Ozbiljnoj blokadi kapija učenja. Tu se često radi o disleksiji,disgrafiji ,diskalkuliji I sl.problemima.
Dete tada mora da uči više od vršnjaka ali I pored toga za njima zaostaje oko dve godine. Tada je navedena vrsta treninga neophodna često uz korišćenje izvesnih suplemenata I korekciju ishrane,jer je neretko došlo do izvesnog disbalansa u biohemijskim procesima sto se naravno uvek radi u saradnji sa dečijim lekarom.
Prema autoru metode navedeni problemi kod dece dogadjaju se usled gubitka (“curenja”) energije. Kako svako od nas ima 4 kapije ili ulaza koji nam omogućavaju da učimo. Kada su sva četiri ulaza otvorena, učenje je lako.
Te kapije su:
- Vizuena
Znaci koji ukazuju na moguću blokadu su: preskakanje manjih reči I problem sa držanjem reda tokom čitanja čak i nakon sedme godine, čitanje počinje lagano ali se dete ubrzo zamori, zeva čim počne čitanje, čitanje nije tečno i sl.)
- Motorna
Znaci koji ukazuju na moguću blokadu ove kapije su: često ili povremeno okretanje slova (b/d) I nakon sedme godine, loše držanje linije reda prilikom pisanja I problem sa odvajanjem reči, problem sa matematikom. Ova deca matematičke probleme rešavaju usmeno, izbegavaju da ih pišu na papiru. Takodje mogu se javiti: sporo pisanje nejednaka I ponekad jedva čitljiva slova , pisanje deluje neuredno. Ova deca pričaju rado ali izbegavaju da pišu. Takodje imaju problem sa vožnjom bicikla, preskakanjem konopca a tu je i specifičnost silaženja niz stepenice. Ova deca ne koriste naizmenično jednu pa drugu nogu,već silaze na sporiji način poput starijih osoba a primetna je u odredjenoj meri i nespretnost. Deca imaju slabiju koordinciju I orijentaciju u prostoru.
- Auditivna
Znaci koji ukazuju na blokadu su: Dete teško pamti pravila pisanja,često meša ili ne razume verbalne instrukcije, problem je sa čitanjem ili izgovorom dužih reči, nagadja, zaboravi reč koja je upravo bila izgovorena. Ova deca imaju problem sa množenjem, sa nabrajanjem meseca u godini ili dana u nedelji i sa pojmanjem redosleda brojeva. Teže pamte pojedine segmente gradiva prezentovanog usmenim putem.
- Kapija pažnje I koncentracje
- Znaci koji ukazuju na blokadu su: Potreba da stalno radi zadatke uz nekoga,impulsivno ponašanje, dete se lako naljuti I uzbudi kada mu nešto ne odgovara, menjanje raspoloženja iz dana u dan,problem senzorne integracije,smeta im buka,zvukovi,tekstura materijala na garderobi,ima problem da zaspi,problem sa memorijom I sl.
Ovaj način rada je napravljen tako da se savladaju odredjene tehnike ali I da se smanji uticaj problema u četiri erije : Vizuelne,Auditivne i Vizuelno -motorne obrade podataka kao onih i vezanih za pažnju / koncentraciju. Ovo bi trebalo pomoći u smanjenu tzv blokova koji se javljaju kod dece sa disleksijom,disgrafijom, dispraksijom I to do 80%.
Ova vrsta terapije bazirana je na tzv ”premošćavanju” blokova I stimulaciji veza medju hemisferama i ona u velikoj meri može pomoći da se reše I olakšaju tehnike savladavanja čitanja i pisanja kod dece sa problemima u učenju.
Prema mojim iskustvima ova metoda relativno brzo daje rezultate i u velikoj meri olakšava rad I školske aktivnosti. Roditelji vrlo brzo počinju da primećuju napredak u smislu boljeg prepoznavanja slova,čitanja,lakšeg ,bržeg I lepšeg pisanja.Deca počinju da pravilno čitaju, odvajaju reči i drže liniju prilikom pisanja.
Iznenadjujuće rezultate postigli smo i kod dečaka kome disleksija I disgrafija nisu bili primarni problem već je imao ataksiju. Njegov rukopis se u velikoj meri popravio nakon redovnog praktikovanja dnevnih I nedeljnih vežbi a u tome se nije ogledao jedini napredak.
Važno je napomenuti da se mora ispratiti nekoliko tipa vežbi neke od njih mogu da praktikuju roditelji ( nakon obuke ) nekoliko puta nedeljno u trajanju od oko dvadesetak minuta, a mogu se (po želji roditelja) uz terapeuta praktikovati I na času ili online.
Druge vežbe iz navedenog programa se rade jednom do dva puta nedeljno sa terapeutom. Kako sam vec rekla, gotovo svi roditelji sa kojima sam saradjivala a koji su bili istrajni u primeni obe vrste vežbi primetili su značajan napredak kod svoje dece vezan za lakše ,pravilnije I tačnije čitanje,pisanje I matematičke aktivnosti a neretko I za pisanje tekstualnih zadataka iz maternjeg jezika.
Disleksija,disgrafija,diskalkulija i drugi problemi učenja, uprkos nadprosečnoj I prosečnoj inteligenciji dece čine strašno teškim i odbojnim procese čitanja, pisanja, sabiranja I usvajanja gradiva . Kasnije se to reflektuje I na celokupno školovanje što moze dovesti i do njihovog lošeg samopouzdanja I psihičkih problema a rešenje je veoma često u jednostavnim tretmanima koji uključuju navedene programe vežbi.
Ove vežbe savetujem svima i kao prevenciju ( čak I kod mladje predškolske dece ) i kao tretman navedenim problemima jer su se pokazale veoma delotvornim i mnogima su olakšale i unapredila procese školovanja.
Ponekad su rešenja teških problema veoma jednostavna.

Ivana Dakic, CLS
Certified Learning Specialist
Dianne Craft „Right Brain“ Learning System

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>