Šta u detinjstvu može ukazati na eventualnu kasniju pojavu problema čitanja,pisanja,učenja

Dislekisija može stvoriti velike muke deci ali i roditeljima.Postavlja se pitanje da li se to može sprečiti ili umanjiti? Moguće je . Kako onda prepoznati simptome u ranijem uzrastu koji mogu ukazati da se kod dece mogu javiti navedene teškoće? - Deca često preskaču fazu puzanja ( koja je važna izmedju ostalog i zbog bolje povezanosti hemisfera ) i odmah počinju da hodaju, - Deca imaju...

Detaljnije