Oštećenje sluha – tretman KSAFA aparatom

Kostićev selektivni auditorni filtarski amplifikator dijagnostičko-terapijsko-edukativni aparat, namenjen ranoj habilitaciji govora i jezika:

Ksafa