Podrška kampanji Prvog srpskog društva za disleksiju

Podrška kampanji Prvog srpskog društva za disleksiju Fondacija Ana i Vlade Divac znaju. Zato su  podržali kampanju Prvog srpskog društva za disleksiju pod nazivom „Ja znam šta je disleksija” i među brojnim predlozima izabrala baš naš kao jednu od 15 Stvarno Važnih inicijativa. Da li je disleksija STVARNO VAŽNO pitanje u moru problema kojima smo i kao pojedinci i kao društvo u...

Detaljnije

Šta je diskalkulija?

Šta je diskalkulija?

ŠTA JE TO DISKALKULIJA ?   Diskalkulija je teškoća u formiranju matematičkih pojmova i usvajanju matematičkih relacija i operacija. Nekada se javlja  uz disgrafiju i disleksiju. O razvojnoj diskalkuliji govorimo  u slučaju da se teškoće formiraju vrlo rano a manifestuju se čim se počne sa matematičkim operacijama. Teškoće u usvajanju matematike manifestuju se kao lake, umerene...

Detaljnije

Šta je disleksija a šta disgrafija?

Šta je disleksija a šta disgrafija?

Šta je to disleksija? Prema Prof. Dr.Spaseniji  Vladisavljević  (knjiga Disleksija I disgrafija – Zavod za udžbenike I nastavna sredstva Beograd 1991. ) Disleksija je okarakterisana kao poremećaj u učenju čitanja uprkos normalne inteligencije, dobrog vida, sistematske obuke i ostalih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih faktora. Disleksija se često naziva i razvojnom...

Detaljnije

Život u svetu tišine

Život u svetu tišine

Koliko je važna prevencija kada je sprečavanje gluvoće u pitanju, izlišno je i govoriti. Postavlja se pitanje, medjutim, šta se globalno gledano radi na tom planu. U kojoj meri je šira populacija obaveštena, koliko je država uložila pažnje, vremena i novca u tu svrhu. Čini se ipak, da je narod slabo edukovan u tom pogledu.  Mnogo žena kod nas konzumira duvan u toku trudnoće a...

Detaljnije

Velikani sa oštećenim sluhom

Velikani sa oštećenim sluhom

Ludwig van Beethoven – Ludvig van Betoven  (1770-1827) Jedan od najvažnijih  muzičkih stvaralaca sveta.Rodjen je u Bonu u muzičkoj porodici. U ranim dvadesetim godinama kod ovog stvaraoca, počinju da se javljaju prvi znaci gluvoće sa veoma lošom prognozom. Sve to kod njega izaziva veliku psihičku krizu. Bolest oba uha se postepeno pogoršavala tako da uskoro ovaj kompozitor sve slabije...

Detaljnije