Šta je disleksija a šta disgrafija?

Šta je disleksija a šta disgrafija?

Šta je to disleksija? Prema Prof. Dr.Spaseniji  Vladisavljević  (knjiga Disleksija I disgrafija – Zavod za udžbenike I nastavna sredstva Beograd 1991. ) Disleksija je okarakterisana kao poremećaj u učenju čitanja uprkos normalne inteligencije, dobrog vida, sistematske obuke i ostalih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih faktora. Disleksija se često naziva i razvojnom...

Detaljnije

Život u svetu tišine

Život u svetu tišine

Koliko je važna prevencija kada je sprečavanje gluvoće u pitanju, izlišno je i govoriti. Postavlja se pitanje, medjutim, šta se globalno gledano radi na tom planu. U kojoj meri je šira populacija obaveštena, koliko je država uložila pažnje, vremena i novca u tu svrhu. Čini se ipak, da je narod slabo edukovan u tom pogledu.  Mnogo žena kod nas konzumira duvan u toku trudnoće a...

Detaljnije

Velikani sa oštećenim sluhom

Velikani sa oštećenim sluhom

Ludwig van Beethoven – Ludvig van Betoven  (1770-1827) Jedan od najvažnijih  muzičkih stvaralaca sveta.Rodjen je u Bonu u muzičkoj porodici. U ranim dvadesetim godinama kod ovog stvaraoca, počinju da se javljaju prvi znaci gluvoće sa veoma lošom prognozom. Sve to kod njega izaziva veliku psihičku krizu. Bolest oba uha se postepeno pogoršavala tako da uskoro ovaj kompozitor sve slabije...

Detaljnije

Oni su živeli i stvarali sa disleksijom

Oni su živeli i stvarali sa disleksijom

Isak Njutn  – Sir Isaac Newton (1642-1727) slavni naučnik, tvorac čuvenih zakona, temelja klasične mehanike. Tokom  školovanja živeo je kod jednog  apotekara, od koga je naučio osnove hemije i što je probudilo njegovu želju za bavljenjem hemijskom procesima. Kao dečak bio je tih i povučen, bez mnogo prijatelja. U školi nije bio jedan od boljih djaka a učitelji ga nisu...

Detaljnije

Oštećenje sluha

Oštećenje sluha

Problemi sa sluhom                                                                                                     Slušno oštećenje podrazumeva trajno sniženje slušne osetljivoeti na zvuk ili podrazumeva smanjenu sposobnost  percepcije zvučnih draži. Razlikujemo gluve i nagluve osobe. Kod nagluvosti...

Detaljnije